szlam hydroizolacyjny

Szlam hydroizolacyjny – gdzie i kiedy stosować

Typowe sytuacje stosowania szlamu hydroizolacyjnego to izolacja konstrukcji betonowych, np. studnie i zbiorniki na wodę, izolacja studzienek wodociągowych, izolacja pionowa ścian fundamentowych, etc.

Jako sytuacje stosowania szlamu hydroizolacyjnego, producenci wskazują:

  • izolacja wodna budowli hydrotechnicznych
  • ochrona przed wodą budowli inżynieryjnych
  • zabezpieczenie przepustów
  • zabezpieczenie podpór mostowych
  • ochrona betonu przed karbonatyzacją
  • zabezpieczenie silosów betonowych
  • zabezpieczenie chłodni kominowych
  • izolacja fundamentów

Szczególną cechą izolacji szlamowej jest możliwość wykonania nakładania izolacji bezpośrednio na wilgotne a nawet na mokre podłoże, co nie jest takie oczywiste np. w przypadku izolacji bitumicznych.

Typowy przykład produktu typu szlam hydroizolacyjny, to Maxseal oraz w postaci uelastycznionej, Maxseal Flex.