ASTM D5035 – Test taśmowy – Tkaniny tekstyln

Test wytrzymałości geowłókniny na zrywanie

ASTM D5035: Standardowa metoda testowania siły zrywania i wydłużenia materiałów włókienniczych (metoda Strip)
Geowłókniny polipropylenowe i poliestrowe w HURTLAND