Ustawa o drogach publicznych

Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Normy prawne określające drogi publiczne określa stosowna ustawa.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 60) wraz z nowelizacjami określonymi w Dziennikach Ustaw: z dnia 26 czerwca 2000 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 838, z dnia 24 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 204, poz. 2086), z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 115), z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 260), z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 460) tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440), z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222), z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 317, Dz.U. z 2018 r. poz. 12.