Warstwa sczepna do betonu

Konieczność wykonania warstwy sczepnej do betonu występuje w sytuacjach, gdy konieczne jest zwiększenie przyczepności międzywarstwowej, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwie jednorodnego połączenia pomiędzy warstwami. Warstwa sczepna zwiększa wytrzymałość na odrywanie.

W szczególności, warstwa sczepna zapobiega odparzaniu się wypraw cementowych, nadlewek betonowych, ponieważ zaaplikowana, na podkład betonowy, warstwa sczepna nie dopuszcza do odsysania wody, przez podkład, niezbędnej do procesu hydratacji, z dolnej części wyprawy, nadlewki.

Brak lub błędne wykonanie warstwy sczepnej, może prowadzić do odspojenia nowej warstwy od istniejącego podłoża.

Warstwa sczepna wykonana z MAXBOND będącym specjalnie opracowaną żywicą służącą jako podkład gruntujący do wzajemnego łączenia różnych warstw betonu oraz zapewniającą lepszą przyczepność do powierzchni, która jest gładka nieporowata. Spełnia on wówczas rolę solidnego mostu łączącego dwa materiały.

Inny przykład to wykonanie warstwy sczepnej do betonu na przykładzie materiałów producenta SIKA .

Zapytaj o hurtowe ceny produktów SIKA w HURTLAND – 814 608 814.

Warstwa sczepna – gdzie stosować i dobór środków do wykonania warstwy sczepnej