Worki z geowłókniny

Worki z geowłókniny, czyli jak wygląda GEOBAG

Worek z geowłókniny do napełniania piaskiem o różnych rozmiarach wykonane z tkanego lub nietkanego materiału geotekstylnego o różnych specyfikacjach. Służy do łatwego transportu materiału wypełniającego w trudno dostępnych obszarach budowy. Pozwól na złożenie materiału wypełniającego na słabych glebach. Typowe zastosowanie geoworka, to ochrona brzegu rzeki i plaży a także tymczasowe wały przeciwpowodziowe oraz budowa falochronu na morzu lub wzdłuż rzeki.

Geowłókniny polipropylenowe i poliestrowe w HURTLAND