Wpływ domieszek przeciwmrozowych na wytrzymałość betonu

Jaki jest wpływ domieszek przeciwmrozowych na wytrzymałość konstrukcji betonowych?

Właściwa pielęgnacja betonu i stosowanie domieszek przeciwmrozowych pozwala na prowadzenie robót budowlanych nieprzerwanie w okresie zimowym. Pielęgnacja betonu w warunkach obniżonych temperatur polega przede wszystkim na ochronie przed zamarzaniem przez co najmniej 24 godziny. Nie powinno się również stosować intensywnej pielęgnacji na mokro, żeby nie dopuścić do całkowitego nasycenia betonu wodą. Domieszki przeciwmrozowe nie są jedynym i wystarczającym zabiegiem chroniącym beton dojrzewający w warunkach obniżonych temperatur.

Więcej – w opracowaniu pdf – poniżej.

Betonowanie w zimie – roboty betonowe w warunkach zimowych