warstwa odcinająca z geowłókniny

Wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny

Przykładowa specyfikacja określa wytyczne i zalecenia do wykonania warstwy odcinającej.

Zapytaj o hurtowe ceny geowłókniny w Hurtland