wylany beton a przymrozek

Wylany beton a przymrozek

Prowadzenie prac betoniarskich w okresie późnej jesieni, zimy i wiosny obarczony jest ryzykiem przemrożenia wiążącej mieszanki. Przemrożenie niezwiązanej zaprawy najczęściej prowadzi do mrozowych uszkodzeń betonu, widocznych jako łuszczące się rozwarstwienia lub krucha powierzchnia betonu i obniżonej wytrzymałości.

Jeżeli planujemy betonowanie w warunkach występowania ryzyka przemrożenia mieszanki, możemy przeciwdziałać uszkodzeniom betonu:

  • przygotowanie mieszanki i podwyższonej temperaturze, z wykorzystaniem ciepłej wody i kruszywa przechowywanego w temperaturze pokojowej
  • zastosowanie przeciwmrozowych domieszek do betonu, które przyspieszają wiązanie i tym samym ograniczają ryzyko niebezpiecznego wychłodzenia zaprawy
  • przykrycie zabudowanej mieszanki, odizolowując ją od zimnego powietrza, np. z wykorzystaniem geowłókniny
  • nadmuch ciepłego powietrza do wnętrza namiotu

Jeżeli jednak pomimo naszych starań, obserwujemy oznaki przemrożenia mieszanki betonowej, możemy rozważyć wykonanie nieniszczących pomiarów wytrzymałości betonu na ściskanie – badania sklerometryczne betonu.

naprawa betonu - uszkodzenia mrozowe