Wylany beton a przymrozek

Wylany beton a przymrozek

Chwilowy przymrozek oczywiście wiele nie zmienia, co jednak dzieje się z dojrzewającym betonem, gdy przymrozek utrzymuje się na tyle długo, gdy zaburza już proces dojrzewania betonu?

Odpowiedź na to pytanie w sposób pośredni udziela

  • obserwacja wyglądu powierzchni betonu – występowanie łuszczenia, typowego dla zniszczeń mrozowych
  • sklerometryczne pomiary wytrzymałości betonu

Już ocena samego wyglądu i występowanie łuszczenia, jest sygnałem alarmowym. Pamiętajmy – łatwiej przeciwdziałać, niż naprawiać.

Ograniczenie ryzyka przemrożenia betonu

Mechanizm niszczenia mrozowego to destrukcja wywołaną przez parcie powiększającej swoją objętość
wody na ścianki porów w betonie.

Oto kilka pomysłów, pozwalających ograniczyć ryzyko wystąpienia mrozowych zniszczeń betonu…

  • ograniczenie wychłodzenia dojrzewającej mieszanki (przykrycie powierzchni dojrzewającego betonu za pomocą geowłókniny, styropianu, namiotu z ogrzewanym powietrzem)
  • sprawdzenie krótkoterminowej prognozy pogody przed prowadzeniem prac betoniarskich (!)
  • stosowanej ciepłej wody do wykonania zaprawy cementowej
  • stosowanie dodatków przeciwmrozowych do zaprawy cementowej – przyspieszają wiązanie i tym samym ograniczają ryzyko niebezpiecznego wychłodzenia zaprawy

naprawa betonu - uszkodzenia mrozowe

Beton wystawiony na działanie mrozu ulega w określonych sytuacjach uszkodzeniom. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy na działanie mrozu wystawiony jest dojrzewający lub świeżo wylany beton. Drugą najczęstszą przyczyną uszkodzenia  betonu przez mróz jest woda, którą nasiąknięty jest beton. Przed rozpoczęciem naprawy mrozowych uszkodzeń – zapytaj o możliwość wykonania pomiarów wytrzymałości betonu. Być może sytuacja okaże się lepsza i naprawa nie będzie konieczna.