Wzmocnienie skarpy i dna kwatery składowiska odpadów

Wzmocnienie skarpy i dna kwatery składowiska odpadów za pomocą gekraty Neoloy®

Geokraty Neoloy® zostały użyte w połączeniu z geosiatką do wzmocnienia skarpy i dna kwatery składowiska odpadów zlokalizowanego na glebach gliniastych. Zwiększono wysokość kwatery do przechowywania odpadów, aby zwiększyć pojemność składowiska. Neoloy został wybrany, aby wzmocnić podbudowę nasypu ze względu na jego wysokie parametry a także jego długotrwałą wytrzymałość i odporność na ciecze.

… Zapytaj o ceny geokraty w HURTLAND