Wzmocnienie skarpy – przykłady i pomysły

Wzmocnienie skarpy – przykłady i pomysły

Jeżeli projektujemy lub wykonujemy skarpę, liczymy się z jej obsypywaniem lub erozją. Aby losy skarpy nie były dziełem przypadku, bierzemy pod uwagę konieczność jej umocnienia.

  • Powierzchniowe wzmocnienie skarpy ma na celu ograniczenie wymywania cząstek gruntu przez wodę, czyli erozji wodnej. Materiały stosowane w tym celu, to siatki przeciwerozyjne.
  • Gabiony do wzmocnienia skarpy – metalowe kosze wypełnione najczęściej tłuczniem
  • Geokraty do wzmocnienia powierzchniowego i strukturalnego skarpy. Mogą być układane w jednej lub wielu warstwach. Od strony zewnętrznej mogą być obsypane urodzajną ziemią i obsiane trawą lub obsadzone roślinami wieloletnimi.
  • Mury oporowe stosowane w celu wzmocnienia (podparcia) skarpy mogą być wykonane na wiele sposobów, ich budowa objęta jest projektem budowlanym i stosownymi obliczeniami inżynierskimi gwarantującymi bezpieczeństwo podpartej skarpy.
  • Prefabrykaty betonowe do wzmocnienia powierzchni skarpy (np. betonowe płyty ażurowe)
  • Ekologiczne podejście do wzmocnienia skarpy, to stworzenie warunków do powstania darni i roślinności z rozbudowanym systemem korzeniowym (krzaki), które stabilizują powierzchnię skarpy i przeciwdziałają powierzchniowej erozji wodnej. Materiałem ułatwiającym założenie darni na skarpie jest biowłóknina.

Ciekawostka: W pewnych sytuacjach (np. gdy konstrukcja skarpy jest słabo zagęszczona wewnątrz), może powstać zjawisko sufozji, co najczęściej prowadzi do katastrofalnego zniszczenia skarpy, w efekcie powstają wielkie osuwiska i małe wąwozy.

Przykładowy opis i wytyczne wykonania wzmocnienia skarpy.