Aplikacja geosyntetyczna | Jak  “Gabionowa struktura zbrojonego gruntu zbrojonego ” jest wykonana?

Zastosowanie geosyntetyków – wykonanie konstrukcji gruntowej zbrojonej gabionami

Wzmocniona struktura gruntowa z gabionami – koncepcja i wykonanie – gabion wypełniony żwirem in situ zapewnia porowatą i naturalną powłokę dla wzmocnionej struktury, utrzymuje strukturę w harmonii z otaczającym środowiskiem. Aplikacja – obszar wysokiego poziomu wody, pagórkowata droga, obwałowanie z popytem ekologicznym i obszary, w których można łatwo znaleźć bruk.-Charakterystyka- 1. Stabilną strukturę można uzyskać, nakładając niewielką ilość siatki drucianej. 2. Zachowanie naturalnej scenerii. 3. Wykorzystanie żwiru na miejscu w celu zmniejszenia zarówno kosztów budowy, jak i wpływu na środowisko. 4. Doskonała przenikalność. 5. Posiada zalety sztywnych, elastycznych i grawitacyjnych struktur.… Zobacz więcej informacji na stronie Facing – Oficjalna strona internetowa EcoScreen Geosynthetics jest już dostępna online.W parku można znaleźć ponad 20 inżynierskich metod aplikacji.Można je podzielić na sześć grup, w tym na aplikację zbrojenia, ochronę przed erozją, ochronę brzegów, inżynierię krajobrazu, ochronę środowiska i inne konstrukcje.Obszar obejmuje roboty budowlane, takie jak ściany z gruntem mechanicznie stabilizowanym (MSE), nasypy drogowe, nawierzchnie wzmocnione, składowiska odpadów, skarpy, stawy ekologiczne, wały przeciwpowodziowe, konstrukcje morskie i wiele innych.Do budowy tego parku wykorzystano materiały geosyntetyczne, takie jak geokraty, geotekstylia, rury geotekstylne, geomaty i geomembrany.Produkty geosyntetyczne są dostępne na rynku od dziesięcioleci.Jednak wiele osób wciąż nie wie, czym są geosyntetyki i co mogą zrobić dla inżynierii i budownictwa. Zastosowanie geosyntetyków może zapewnić bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska podejście do problemów inżynieryjnych.Geosyntetyka ACE zaprojektowała i wykonała ten pełnowymiarowy park, aby pokazać kilka praktycznych projektów i zastosowań systemów geosyntetycznych.Park opowiada się również za mniejszym wpływem na środowisko w konstrukcjach.Oczywiście zwiedzający mogą odkryć znacznie więcej.Szczegółowe wyjaśnienia, takie jak rysunki projektowe, modele 3D, instrukcje budowlane, filmy budowlane, studia przypadków itp. Są dostępne na stronie internetowej. … Zapytaj o hurtowe ceny geokraty w HURTLAND