zbrojenie rozproszone betonu - fibrobeton

Zbrojenie rozproszone betonu

Zbrojenie rozproszone betonu w postaci włókien stalowych lub bazaltowych zastępuje siatki zbrojeniowe, wymagane podczas wykonania konstrukcji betonowych. Zbrojenie rozproszone jest alternatywą do stosowania stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych. Zastosowanie zbrojenia rozproszonego minimalizuje występowanie rys skurczowych w betonie.

Beton ze zbrojeniem strukturalnym (fibrobeton) należy do grupy betonów specjalnych, które cechują się specjalnymi właściwościami oprócz wytrzymałości. W porównaniu z betonem zwykłym, fibrobetony charakteryzują się podwyższoną odpornością na powstawanie rys i pękanie, podwyższoną odpornością zmęczeniową i udarnością, a często także podwyższoną wytrzymałością na rozciąganie i na ścinanie.

Znaczącą modyfikację właściwości betonu uzyskuje się poprzez wprowadzenie dodatku włóknistego (tj. włókien z rozmaitych materiałów), rozproszonych w sposób równomierny w mieszance betonowej.

Włókna rozproszone stosuje się praktycznie od lat 60-tych XX wieku w betonach niezbrojonych oraz w betonach zbrojonych prętami stalowymi i sprężonych, a także w torkrecie i w prefabrykacji. W artykule omówiono podstawowe pojęcia dotyczące zbrojenia strukturalnego betonu, sposoby projektowania mieszanki betonowej oraz wpływ włókien na właściwości mechaniczne i fizyczne betonu. Przedstawiono także uproszczony sposób obliczania grubości fibrobetonowych podłóg na gruncie i założenia obliczeniowe elementów konstrukcyjnych metodą RILEM.

Zapytaj o wycenę – cena zbrojenia rozproszonego w Hurtland.

Zobacz: Zbrojenie rozproszone w posadzkach.

zbrojenie rozproszone - zbrojenie posadzki betonowe

Zbrojenie rozproszone w posadzkach – wzmocnienie jastrychu w garażu podziemnym