badanie młotkiem schmidta

Badanie młotkiem Schmidta

Wykonujemy badanie młotkiem Schmidta w celu określenia wytrzymałości betonu na ściskanie oraz w celu określenia klasy betonu.

Typowe sytuacje w którym należy wykonać badanie młotkiem Schmidta, to:

  • przygotowanie danych wejściowych do analizy wytrzymałości konstrukcji budowlanej
  • przygotowanie ekspertyzy budowlanej
  • rozstrzygnięcie sprawy spornej w zakresie jakości dostarczonego betonu

Badanie młotkiem schmidta to inaczej badanie sklerometryczne. Jest to badanie nieniszczące, po jego przeprowadzeniu badana konstrukcja nie jest uszkodzona ani oszpecona. Czas potrzebny na wykonanie badania, to szacunkowo 1 godzina – zależy od zakresu badania i liczebności punktów pomiarowych.

Dzięki zastosowaniu elektronicznego młotka schmidta, wynik pomiarów wytrzymałości betonu jest już znany bezpośrednio po wykonaniu badania.

Zamów wykonanie pomiarów sklerometrycznych lub zapytaj o indywidualną cenę wykonania pomiarów – infolinia: 814 608 814