układanie kostki brukowej

Układanie kostki brukowej

Planując układanie kostki brukowej bierzemy pod uwagę następujące etapy:

  • przygotowanie podłoża pod kostkę brukową
    • stabilizacja podłoża pod kostkę – zastosowanie geowłókniny do stabilizacji gruntu
    • wykonanie podbudowy pod kostkę brukowa
  • układanie kostki brukowej
    • rozkładanie kostki – zobacz dostępne wzory
  • fugowanie kostki brukowej – stabilizacja powierzchni kostki przeciwdziała klawiszowaniu kostki i ogranicza przerastanie mchem szczelin w kostce
  • impregnowanie kostki brukowej – zabezpieczenie przed zabrudzeniem i przedłużenie trwałości – zobacz impregnaty do bruku

System ULTRABRUK układania kostki brukowej uzyskał aprobatę IBDiM – powala na szybkie układanie kostki brukowej, a co ważne proces jest trwały i korzystny cenowo.

Zobacz także wybrany produkt do fugowania kostki brukowej od producenta PCI BASFPAVIFIX CEM.

Układanie kostki brukowej – innowacyjne systemy firmy SOPRO

Trwale ułożone i zaspoinowane powierzchni z kostki brukowej – unikanie szkód – zaprawa drenażowa Sopro

Tak jak istnieją rozmaite twórcze możliwości układania atrakcyjnych powierzchni brukowych, tak też wieloraki, niestety, jest obraz szkód, jakie powstają przy ich nieumiejętnym wykonaniu lub użyciu niewłaściwych materiałów.

SOPRO ukladanie kostki brukowej

Jaki wpływ na trwałość ułożonej kostki brukowej ma fuga?

ukladanie kostki brukowej - sopro zaprawa drenażowa