beton pęczniejący

Beton pęczniejący czy zaprawa ekspansywna

Pytając o beton pęczniejący, najczęściej stajemy wobec problemu uzupełnienia ubytku w betonie lub żelbecie, w taki sposób, aby naturalny skurcz tradycyjnej zaprawy betonowej nie powodował powstawania rys skurczowych.

Zastosowanie zaprawy bezskurczowej lub zaprawy ekspansywnej gwarantuje trwałe wypełnienie ubytków lub zakotwienie elementów stalowych w podłożach mineralnych.

zaprawa pęczniejąca PCI

KOTWIENIE i osadzanie w betonie