beton rozprężny

Beton rozprężny

Beton rozprężny to rodzaj betonu, który charakteryzuje się zdolnością do samorzutnego rozprężania się po uformowaniu i wstępnym utwardzeniu. Ten proces rozprężania następuje zwykle w wyniku wprowadzenia do betonu specjalnych środków chemicznych, które powodują reakcję chemiczną i wytwarzają gaz, który rozpręża beton.

Beton rozprężny to najczęściej zaprawa do kotwienia i osadzania

Beton rozprężny jest stosowany w wielu różnych zastosowaniach, takich jak mosty, tunel, elewacje, konstrukcje przemysłowe i wiele innych. Jest on szczególnie przydatny w sytuacjach, gdy trudno jest uzyskać dostęp do konstrukcji w celu dokonania naprawy lub wymiany, ponieważ pozwala na zwiększenie trwałości i wytrzymałości betonu.

Wyróżnia się dwa rodzaje betonu rozprężnego: beton rozprężny ciągły i beton rozprężny impulsowy. Beton rozprężny ciągły jest stosowany głównie w prefabrykatach – zobacz beton sprężony, natomiast beton rozprężny impulsowy stosuje się w przypadku betonowania na miejscu – zobacz zaprawa ekspansywna.