beton pęczniejący

Beton rozprężny

Skurcz betonu jest naturalnym procesem towarzyszącym wiązaniu mieszanki betonowej. W szczególnych sytuacjach, gdzie konieczne jest dokładne zachowanie objętości betonu przed, w trakcie i po związaniu mieszanki betonowej, należy stosować beton rozprężny – wykonany ze specjalnej mieszanki – tzw. zaprawy bezskurczowej lub ekspansywnej. Rozróżnienie pomiędzy mieszankami ekspansywnymi i bezskurczowymi jest kluczowe. Mieszanka faktycznie ekspansywna – istnieje – i jest stosowana do wyburzania elementów betonowych. Jest to środek o nazwie handlowej MAXDINAMIT.

Najczęściej nie chodzi nam o wyburzanie, czyli destrukcję elementów betonowych, ale o zakotwienie elementów stalowych lub osadzenie nadproża. W takich sytuacjach zdecydowanie stosujemy zaprawy bezskurczowe.

kotwienie i osadzanie - przegląd materiałów i rozwiązań