Zabezpieczenie stromej skarpy

Zabezpieczenie stromej skarpy

Skarpy ziemne o nachyleniu większym, niż 1:1,5 traktowane są już jako skarpy strome i wymagają stabilizacji i ochrony przed erozją powierzchniową. Brak zabezpieczenia skarpy stromej i pozostawienie jej naturze, najczęściej prowadzi do osuwania skarpy i rozmywania przez wody powierzchniowe. W dalszej kolejności może nastąpić uszkodzenie struktury nasypu, co może zagrozić bezpieczeństwu konstrukcji umieszczonych na górze skarpy.

Jeżeli pozwalają na to warunki, można zrezygnować z budowania skarpy stromej, na rzecz wypłaszczonego obniżenia terenu, np. o spadku 1:2 lub łagodniejszym. Skarpy o tak łagodnym nachyleniu mogą być stabilizowane metodami naturalnymi, poprzez obsianie trawami i obsadzenie roślinami wieloletnimi. Powstała darń doskonale stabilizuje wierzchnią warstwę skarpy i chroni przed wymywaniem cząstek ziemi.

Wybrane metody i środki techniczne zabezpieczenia stromej skarpy

  • siatki przeciwerozyjne
  • geosiatki
  • geokraty układane powierzchniowo lub w przypadku stromych skarp, murów i oporowych – warstwami
  • gabiony
  • betonowe elementy prefabrykowane