cement wodoszczelny

Cement wodoszczelny? Czy raczej szybkowiążąca zaprawa do wykonania wodoszczelnego betonu?

Mówiąc o wodoszczelnym cemencie mamy oczywiście na myśli gotową mieszankę mineralną z odpowiednimi uszlachetniaczami, które pozwalają na wykonanie hydraulicznie wodoszczelnego betonu.

W ofercie chemii budowlanej Hurtland znajdują się mieszanki do wykonania betonu wodoszczelnego kilku producentów, np. Maxplug producenta Drizoro oraz PuderEx producenta Hey-di.

Jak wykonać beton wodoszczelny