powłoka chemoodporna do stali i betonu

Chemoodporna izolacja i powłoka ochronna do betonu i stali

Chemoodporna powłoka ochronna i izolacja do betonu i stali w jednym produkcie. MAXEPOX TAR to dwuskładnikowy materiał epoksydowo-bitumiczny o dużej odporności, na oddziaływanie środowisk agresywnych chemicznie, wytworzony na bazie specjalnie zmodyfikowanej mieszaniny oleju smołowego i żywicy epoksydowej z mineralnymi wypełniaczami.

Kluczowe zalety powłoki ochronnej z Maxepox Tar:

  • dwukierunkowe działanie – ochrona chemiczna oraz izolacja wodna w jednym produkcie
  • stosowanie na różne podłoża – powłoka do ochrony betonu i stali
  • wysoka odporność chemiczna, m.in. na: ścieki przemysłowe, ścieki komunalne, gnojowicę, wodę morską, rozcieńczone zasady i kwasy, wódy gruntowe, itp….
  • ekonomiczne rozwiązanie – cena dostosowana do dużych, wielkopowierzchniowych zastosowań przemysłowych

Jest to izolacja ochronna sprawdzona na oczyszczalniach ścieków, szambach i zbiornikach na gnojowicę.

Zastosowanie rekomendowane przez producenta, to:

  • Hydroizolacja oraz ochrona powierzchni betonowych i stalowych przed, trwałym lub czasowym, agresywnym oddziaływaniem: popłuczyn i wody przemysłowej, wody gruntowej, ścieków komunalnych i przemysłowych.
  • Wykonywanie chemoodpornych hydroizolacji od strony gruntu: fundamentów, rurociągów, kanalizacji, obiektów oczyszczalni ścieków, itp.
  • Wykonywanie powłok ochronnych odpornych na stałe lub czasowe oddziaływanie ścieków oraz gazów ulatniających się w wyniku procesów chemicznych zachodzących w ściekach – zbiorniki oczyszczalni ścieków.
  • Hydroizolacja od strony gruntu obiektów budownictwa podziemnego ( tunele, obiekty hydrotechniczne środowiska morskiego oraz śródlądowego).
  • Hydroizolacja budowli lub ich części, poddanych obciążeniom dynamicznym np: płyty mostowe, zbiorniki itp.
  • Powłoka ochronna na podłoża betonowe i metalowe chroniąca przed agresywnym oddziaływaniem: ścieków, wody morskiej, rozcieńczonych zasad i kwasów, wód gruntowych, itp.