beton wodoszczelny

Co dodać do zaprawy aby nie przepuszczała wody?

Wszyscy wiemy, że beton można wykonać w wersji wodoszczelnej. Co jednak należy dodać do normalnej zaprawy aby nie przepuszczała wody? Czy szkło wodne jest skuteczne? Jak wykonać beton wodoszczelny?

Problem wykonania szczelnego betonu możemy rozwiązać dwojako. Albo poprzez zastosowanie powierzchniowej izolacji szlamowej albo poprzez dodanie środków uszlachetniających do samej mieszanki betonowej, np. Xypex Concentrat.

Technologia Xypex jest unikalnym procesem chemicznym zapewniającym wodoszczelność i ochronę betonu. Xypex Concentrate jest najaktywniejszym chemicznie ze wszystkich produktów firmy Xypex. Ten jasnoszary proszek po zmieszaniu z wodą nanoszony jest na powierzchnię betonu jedno lub dwuwarstwo. W przypadku uszczelniania bruzd w stykach konstrukcyjnych, naprawy pęknięć, wadliwych połączeń lub wypełniania raków i ubytków betonów mieszany jest z wodą do konsystencji półsuchego kitu – tzw. Dry-Pac. Xypex zapobiega przenikaniu wody i innych substancji płynnych z każdego kierunku przez wywołanie reakcji katalitycznych, w wyniku których wytwarzają się nierozpuszczalne formacje krystaliczne w porach i kapilarach betonu oraz innych materiałach bazujących na cemencie.

Xypex Concentrat to dodatek uszlachetniający do betonu, zalecany do uszczelniania budowli hydrotechnicznych, fundamentów, tuneli i systemów metra oraz infrastruktury podziemnej.

Doskonale sprawdza się jako dodatek do zaprawy w celu nadania jej wodoszczelności, na takich obiektach, jak parkingi podziemne, pomieszczeń podziemnych, zbiorniki wodne, oczyszczalnie ścieków czy też stacjie uzdatniania wody.

Xypex Concentrate jest obecny także jako dodatek do betonu podczas budowy basenów kąpielowych.