Pomiary sklerometryczne betonu – szybkie badanie twardości betonu

Pomiary sklerometryczne betonu – szybkie badanie twardości betonu

Potrzeba wykonania badań kontrolnych wytrzymałości betonu jest dosyć powszechna. Pytania o twardość betonu, czyli o jego wytrzymałość na ściskanie pojawiają się w różnych etapach eksploatacji budowli.

W sytuacji, gdy inwestor, kierownik budowy lub inspektor nadzoru ma wątpliwości, lub po prostu oczekuje potwierdzenia,  że dostarczona mieszanka betonowa posiada oczekiwane parametry, może zlecić wykonanie badań sklerometrycznych. Raport z badania twardości betonu za pomocą młotka schmidta, daje szybko odpowiedź na zasadnicze pytanie o klasę betonu.

  • Badania wytrzymałości betonu przy remoncie czy modernizacji

Opracowanie planu remontu oraz wykonanie remontu konstrukcji betonowych czy żelbetowych, zaczynamy od rozpoznania jakości i wytrzymałości elementów konstrukcji betonowych. Niezależnie, czy przedmiotem remontu są nadproża, słupy, czy podciągi – kluczowym zagadnieniem jest określenie wytrzymałości betonu na ściskanie.

  • Rozbudowa lub instalacja urządzeń

Zainstalowanie podnośników hydraulicznych w warsztatach samochodowych jest dopuszczalne wyłącznie na posadzkach przemysłowych o określonych parametrach wytrzymałościowych. Nadzór techniczny oczekuje wykonania stosownych badań wytrzymałości betonu zabudowanego w posadzkę warsztatową.

  • Kontrole techniczne i nadzory eksploatacyjne

Określenie wytrzymałości betonu na ściskanie (jego twardości) jest powszechnym elementem ekspertyz technicznych, przeprowadzanych w ramach kontroli technicznych. W szczególnych przypadkach, gdy konstrukcja objęta jest nadzorem technicznym, wykonuje się kontrolne badania twardości betonu.

Utwardzacz do betonu w płynie