geokrata na skarpy

Geokrata na skarpy

Zastosowanie geokraty do stabilizacji skarpy a ochrona przed erozją – to dwa bieguny. O ile zastosowanie geokraty w celu podparcia skarpy, czyli zapewnienia jej stabilności – wymaga wykonania obliczeń przez konstruktora, to wykonanie zabezpieczenia skarpy prze erozją – nie wymaga wykonywania obliczeń inżynierskich. W tej sytuacji możemy kierować się doświadczeniem i dobrą praktyką budowlaną.

Typowym rozwiązaniem przeciwerozyjnym jest zastosowanie geokraty o drobnym oczku i wysokości 100 mm. Przestrzenie komórek możemy zapełnić ziemią lub humusem. System korzeniowy roślin, które z czasem wypełnią te przestrzenie dodatkowo poprawi stabilność skarpy i ograniczy wymywanie cząstek ziemi.