Osuszanie ścian – iniekcje i inne metody

Osuszanie ścian warto rozpocząć od wskazania przyczyny jej zawilgocenia. Samo osuszanie, nawet skuteczne może nie być rozwiązaniem docelowym, bo zawilgocenie może powrócić, jeżeli nie wyeliminujemy przyczyny problemu.

Przykładowe przyczyny zawilgocenia ścian

  • uszkodzona izolacja pozioma
  • uszkodzone orynnowanie
  • brak opaski wokół budynku
  • zalanie powodziowe
  • etc

Jak rozwiązać problem zawilgocenia ściany?

W zależności od zdiagnozowanej przyczyny, można wybrać jedno lub kilka z rozwiązań:

  • iniekcje do muru ze środków chemicznych
  • poprawienie wentylacji pomieszczenia
  • naprawa
  • odwodnienie powierzchniowe wokół budynku
  • osuszenie elektrofizyczne – przywrócenie izolacji poziomej poprzez wytworzenie sztucznej blokady dla podsiąkania kapilarnego