geotkanina drogowa

Geotkanina drogowa

Geotkanina drogowa to materiał tkany, geosyntetyk o parametrach dobranych do zastosowań drogowych. Najczęściej jest to geotkanina poliestrowa, wybierana ze względów na niską cenę.

Parametry techniczne geotkaniny drogowej GEOLON PET

GEOLON PET 200 GEOLON PET 300 GEOLON PET 400 Norma
STRUKTURA
surowiec PET PET PET
struktura materiału tkana tkana tkana
typ włókna osnowy przędza
włókienkowa
przędza
włókienkowa
przędza
włókienkowa
typ włókna wątku przędza
włókienkowa
przędza
włókienkowa
przędza
włókienkowa
kolor biały biały biały
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
kierunek wzdłużny:
wytrzymałość na zerwanie
przy wydłużeniu 10%
kN/m 200 300 400 EN-ISO 10319
wytrzymałość na zerwanie
przy wydłużeniu 6%
kN/m 100 150 200 EN-ISO 10319
kierunek poprzeczny:
wytrzymałość przy zerwaniu kN/m 50 50 50 EN-ISO 10319
wydłużenie dla max wytrzymałości % 12 12 12 EN-ISO 10319
Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR):
wytrzymałość kN 2,0 4,0 4,0 EN-ISO 12236
Odproność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka):
średnica otworu mm 15 15 15 EN 918
TRWAŁOŚĆ
Odporność na starzenie
w warunkach atmosferycznych
(50MJ/m2)
% 60-80 60-80 60-80 EN-ISO
12224
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
gramatura g/m2 470 660 890 EN 965
grubość (ciśnienie 2kN/m2) mm 0,9 1,1 1,3 EN 964-1
szerokość m 5,0 5,0 5,0
długość nawoju m 300 200 200
średnica beli m 0,45 0,5 0,6
waga beli kg 765 720 950