uszczelnienie zbiorników

Izolacje zbiorników

Izolacje zbiorników betonowych na wodę, izolacje zbiorników ziemnych, izolacje zbiorników na gnojowicę – to przykłady zagadnienia zapewnienia szczelności zbiorników otwartych.

Izolacje stosowane w zbiornikach otwartych działają pod ciśnieniem hydrostatycznym słupa cieczy. Izolacje pracujące w roli uszczelnienia przy takich ciśnieniach, to materiały dobrane do rodzaju zbiornika, m.in:

  • izolacje bentonitowe – do wykonania izolacji zbiornika zimnego – np. zbiornik retencyjny na wody opadowe
  • izolacje szlamowehydroizolacje mineralne do wykonania izolacji zbiornika betonowego, np. na wodę pitną
  • izolacje epoksydowo – bitumiczne – do uszczelnienia zbiorników na gnojowicę.
  • punktowe uszczelnienie wycieków wody ze zbiorników betonowych – cement hydrauliczny

Bentonitowa izolacja zbiornika wodnego. Układanie bentomaty.

Hydroizolacja zbiornika na wodę pitną – materiały i wykonanie izolacji

uszczelnienia zbiorników na gnojowicę