Grunt do posadzki betonowej

Grunt do posadzki betonowej

Grunt do posadzki betonowej to specjalna mieszanka stosowana przed wylewaniem betonu, która ma za zadanie zwiększyć przyczepność betonu do podłoża oraz zapewnić trwałość i jednorodność powierzchni.

Do przygotowania gruntu do posadzki betonowej potrzebne są odpowiednie materiały i narzędzia. Najczęściej stosowane składniki gruntu to:

  • piasek,
  • cement portlandzki lub cement specjalny do gruntowania,
  • woda,
  • ewentualnie dodatki chemiczne, takie jak żywice lub emulsje.

Przed nałożeniem gruntu należy upewnić się, że powierzchnia podłoża jest dobrze oczyszczona i pozbawiona zanieczyszczeń, takich jak tłuszcz, olej, farba itp. Następnie należy rozprowadzić grunt równomiernie na powierzchni podłoża, a następnie wyrównać go za pomocą wałka lub szczotki.

Grunt do posadzki betonowej można kupić w gotowej formie lub przygotować samodzielnie. W przypadku samodzielnego przygotowywania gruntu należy zachować odpowiednie proporcje składników oraz mieszanie ich w odpowiedniej kolejności, aby uzyskać jednorodną mieszaninę.