wodoszczelny dodatek do betonu

Wodoszczelny dodatek do betonu

Wybór środków dodatków do betonu, które mają na celu zwiększenie jego wodoszczelności jest zadziwiająco szeroki. Kilka przykładów to:

  1. Dodatki hydrofobowe – te dodatki zmniejszają nasiąkliwość betonu przez zmniejszenie ilości wody, która może wniknąć w jego strukturę. Przykłady takich dodatków to: napowietrzacze, powierzchniowo czynne substancje chemiczne, woski i silikony.
  2. Dodatki spulchniające – te dodatki służą do zwiększenia objętości betonu, co pomaga zmniejszyć ilość wody, która może wniknąć w jego strukturę. Przykłady takich dodatków to: węglan wapnia, proszek aluminiowy i proszek krzemionkowy.
  3. Dodatki uszczelniające – te dodatki zawierają polimery lub substancje mineralne, które zapobiegają przenikaniu wody przez beton. Przykłady takich dodatków to: żywice epoksydowe, poliuretany i krzemiany.
  4. Izolacje szlamowe – nie są stricte dodatkami do betonu, ponieważ stosowane są powierzchniowo a nie w masie betonu, ale są skuteczne i łatwe w stosowaniu a celem ich stosowania jest uzyskanie wodoszczelności betonu.

Aby zastosować dodatki do betonu, należy je dodać do mieszanki betonowej zgodnie z instrukcjami producenta. Należy pamiętać, że nie wszystkie dodatki będą odpowiednie dla każdego rodzaju betonu, a ich odpowiedni dobór zależy od konkretnej aplikacji i warunków, w których beton będzie używany.

Warto również pamiętać, że dodatki do betonu nie zawsze są gwarantem pełnej wodoszczelności betonu. W przypadku, gdy wymagana jest bardzo wysoka wodoszczelność, należy rozważyć użycie membrany wodoszczelnej lub innych metod izolacji.