Izolacja płyty fundamentowej

Izolacja płyty fundamentowej

Izolacja płyty fundamentowej, podobnie jak hydroizolacja innych elementów konstrukcji, instalowana instalowana jest od strony potencjalnego występowania wody. Mata bentonitowa, to ciężka izolacja wodna, która instalowana jest na podłożu z chudego betonu, bezpośrednio pod zbrojeniem płyty fundamentowej. Poniżej znajdziesz szczegóły rozwiązania technicznego izolacji płyty fundamentowej wykonanej z użyciem maty bentonitowej typu Voltex.

Pomagamy w doborze technologii izolacji oraz w pozyskaniu finansowania inwestycji budowlanych, m.in. poprzez przygotowanie studium wykonalności.