Poprawa retencji wody w glebie

Poprawa retencji wody w glebie

Efektywne rolnictwo i uprawy ogrodnicze uzależnione są od warunków glebowych, klimatycznych i w szczególności – wilgotnościowych. Ocieplenie klimatu i susza hydrologiczna zmusza nas do podjęcia kroków w stronę maksymalnego wykorzystania kurczących się zapasów wody.

Zobaczmy na dostępne opcje:

  • ograniczenie parowania z powierzchni gleby (przykrycie powierzchni gruntu za pomocą geowłóniny)
  • ograniczenie spływu powierzchniowego (siatki przeciwerozyjne i rozwój warstwy próchnicznej)
  • zbiorniki retencyjne (rozwiązania hydrotechniczne)
  • renaturalizacja obszarów zurbanizowanych (ograniczenie powierzchni nieaktywnej biologicznie, zmiana rodzaju nawierzchni na nawierzchnie przepuszczalne dla wody)
  • Terra Preta – wytworzenie czarnoziemu z wykorzystaniem węgla drzewnego i frakcji organicznych – niestety proces jest długotrwały i nie rozwiąże aktualnie występujących problemów z niedoborem wody
  • zwiększenie chłonności gleby – retencja wody w glebie – poprawa warunków hydro-retencyjnych gleby. Na szczęście tutaj możemy skutecznie wziąć sprawy w swoje ręce – czytaj dalej: bentonit ogrodniczy – dodatek do gruntu, powodujący zatrzymanie wody opadowej w postaci uwodnionego granulatu. Bentonit potrafi zachować do 15 razy więcej wody od masy własnej.