usuwanie resztek betonu

Jak usunąć zaschnięty beton

Usuwanie zaschniętej zaprawy cementowej – resztek betonu.

Do skutecznego usunięcia ciężkich i trwałych pozostałości betonu i cementu za pomocą środka BETOLIX wystarczą zaledwie 3 kroki:

  • na zabrudzone cementem, wapnem lub gipsem narzędzie lub urządzenie nanieś płyn bezpośrednio za pomocą atomizera lub szmatki
  • odczekaj 5 do 10 minut przy niewielkich zabrudzeniach lub do kilkudziesięciu minut przy zabrudzeniach trwałych i mocnych. W trakcie przenikania płynu w substancję betonową płyn zacznie musować i pojawi się aktywna piana
  • usuń płyn wraz z zabrudzeniami dokładnie zmywając powierzchnię narzędzia lub urządzenia strumieniem wody lub przecierając zmoczoną szmatką.

Zaleca się również zanurzenie całego narzędzia w płynie a następnie, po kilku minutach, opłukanie wodą.

Aby usunąć zaschnięty beton z betoniarki za pomocą środka do usuwania resztek betonu, należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta środka. Ogólnie rzecz biorąc, proces usuwania betonu z betoniarki z użyciem środka do usuwania resztek betonu można podzielić na kilka kroków:

  1. Oczyść betoniarkę z większych kawałków betonu i zanieczyszczeń.
  2. Przygotuj środek do usuwania resztek betonu zgodnie z instrukcjami producenta.
  3. Nanieś środek na powierzchnię betonu, który chcesz usunąć.
  4. Pozostaw środek na powierzchni betonu przez czas wymagany przez producenta.
  5. Usuń zmiękczony beton z powierzchni betoniarki przy pomocy szpatuły lub młotka.
  6. Dokładnie umyj betoniarkę i pozbyć się wszelkich resztek środka do usuwania resztek betonu.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać zaleceń producenta środka do usuwania resztek betonu, a także stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice ochronne i okulary ochronne.