membrana izolacyjna

Membrana izolacyjna – gdzie i jak stosować izolacyjne membrany budowlane

Membrana izolacyjna to inaczej przegroda budowlana. Dobór właściwej membrany izolacyjnej zależy w pierwszej kolejności od miejsca jej zainstalowania.

  • Membrana izolacyjna stosowana na połączeniu gruntu i betonu, w podziemnych częściach budynku, to tzw. geomembrana, np. mata bentonitowa Voltex.
  • Membrana izolacyjna stosowana nad pomieszczeniami ogrzewanymi, wewnątrz konstrukcji stropu, to np. membrana bitumiczna z warstwą aluminiową, np. Cetbit albo Botament KSK, za pomocą której mogą być izolowane elementy stykających się z gruntem jak ściany zewnętrzne piwnic, również tarasy oraz płyty balkonowe.
  • Membrana stosowana do zatrzymania energii cieplnej budynku wewnątrz konstrukcji dachu, to tzw. izolacja wiatrochronna
  • Membrana samoprzylepna SBS do instalowania celem wykonania izolacji pionowej podziemnych części budowli, np. Izohan Izoplan SP

Od membrany izolacyjnej oczekujemy, że jest przede wszystkim szczelna wobec określonego czynnika:

  • mebrana wodoszczelna – blokuje przepływ cieczy
  • membrana przeciwwiatrowa – zatrzymuje przenikanie wiatru
  • membrana paroprzepuszczalna – blokuje przepływ cieczy pozwalając na przenikanie pary wodnej