usuwanie wykwitów solnych

Usuwanie wykwitów solnych

Usuwanie wykwitów solnych za pomocą środka MAXSEAL SULFAT producenta Drizoro.

MAXSEAL SULFAT znajduje zastosowanie przy likwidacji związków solnych (chlorków, siarczanów) podczas przeprowadzania renowacji konstrukcji betonowych, żelbetowych, murów. Może być stosowany jako zabieg poprzedzający aplikację powłok hydroizolacyjnych (z grupy MAXSEAL) lub zapraw cementowych. Zapobieganie i minimalizowanie pojawienia się wykwitów na powierzchni podłoża, jednocześnie zapobieganie ewentualnym uszkodzeniom spowodowanym przez krystalizację soli w podłożach chłonnych i porowatych typu beton, zaprawy mineralne, kamień naturalny lub sztuczny (na bazie mineralnej), farby mineralne, pianobeton, bloczki betonowe, cegły itp.

Środek do odsalania jest w postaci gotowej do użycia. Przed nałożeniem produktu należy dokładnie oczyścić powierzchnię. MAXSEAL SULFAT stosuje się przy użyciu natrysku o małym ciśnieniu, w kierunku z dołu do góry. Powierzchnia podkładu może być lekko wilgotna. Polecamy nakładanie dwóch powłok, aplikacja drugiej powłoki powinna nastąpić zaraz po wyschnięciu pierwszej warstwy tzn.(podczas dotyku nie lepi się). Czas dojrzewania MAXSEAL SULFAT, przed nakładaniem wypraw, nie może być dłuższy niż 20-30min licząc od zakończenia jego aplikacji. Przed nakładaniem wypraw, wykonane warstwy MAXSEAL SULFAT należy zmoczyć wodą.