Nadlewanie betonu na beton

Nadlewanie betonu na beton

Zabudowanie kolejnej warstwy betonu, czy też nadlewanie betonu na beton w sytuacji gdy np. potrzebujemy podnieść poziom posadzki, często wymaga zastosowania warstwy sczepnej.

Nadlewanie betonu na beton, czyli inaczej tzw. betonowanie na podkładzie betonowym, jest procesem polegającym na uzupełnieniu ubytków w już ułożonym betonie poprzez nałożenie kolejnej warstwy betonu.

Aby przeprowadzić nadlewanie betonu na beton, należy upewnić się, że powierzchnia istniejącego betonu jest dobrze oczyszczona z pyłu, brudu i innych zanieczyszczeń, a także zwilżona wodą. Następnie należy przygotować odpowiednią mieszankę betonową, która powinna mieć zbliżone parametry do istniejącego betonu.

Kiedy powierzchnia jest już przygotowana, można przystąpić do nadlewania betonu. Nowy beton należy nakładać równomiernie, warstwa po warstwie, aż do osiągnięcia pożądanej grubości.

Po nałożeniu nowej warstwy betonu, należy utrzymać odpowiedni poziom wilgotności przez około 7 dni, aby beton mógł się prawidłowo utwardzić. W tym czasie zaleca się zabezpieczenie powierzchni przed wysokimi temperaturami, wiatrem i opadami deszczu, co może wpłynąć na proces wiązania betonu.

Nadlewanie betonu na beton może być stosowane w różnych sytuacjach, takich jak naprawa uszkodzeń w posadzkach betonowych, uzupełnianie ubytków w ścianach betonowych lub przy budowie fundamentów. W każdym przypadku ważne jest, aby przestrzegać odpowiednich norm i wytycznych, a także zapewnić odpowiednią jakość betonu i jego właściwe utwardzenie.