pęczniejąca taśma do betonu

Pęczniejąca taśma uszczelniająca do betonu

Przerwy robocze w betonowaniu, styk płyty dennej ze ścianą fundamentową – to typowe miejsca powstawiania przecieków i infiltracji wody do wnętrza budynku.

Umieszczenie w tych miejscach pęczniejącej taśmy bentonitowej, czyli taśmy uszczelniającej do betonu jest prostym rozwiązaniem problemu przeciekania wody przez newralgiczne miejsca konstrukcji budowlanej.

Zobacz: taśma bentonitowa