taśma bentonitowa

Taśma bentonitowa – jak i gdzie stosować pęczniejące taśmy uszczelniające

Taśma bentonitowa to budowlany materiał izolacyjny do uszczelnienia przerw roboczych.

Zastosowanie taśmy bentonitowej obejmuje zarówno pionowe, jak i poziome przerwy technologiczne w be-tonowaniu, nowe i istniejące konstrukcje betonowe, powierzchnie nieregularne oraz przejścia instalacyjne przez ściany, takie jak rury wodociągowe i kanalizacyjne. Sznury bentonitowe można stosować wokół przejść instalacyjnych, przy palisadach oraz wokół dźwigarów stalowych o profilu dwuteowym przechodzących przez płytę. Sznur bentonitowy działa w warunkach stałego i przejściowego ciśnienia hydro-statycznego. Taśmy bentonitowe przeznaczone są do stosowania w konstrukcjach żelbetowych o wytrzymałości na ściskanie wynoszącej przynajmniej 20 N/mm². Sznur bentonitowy typu RX-101 przeznaczony jest do stosowania w przypadku konstrukcji betonowych o grubości 200 mm lub większej z dwoma rzędami stali zbrojeniowej.

Sznur bentonitowy Waterstop RX-103 przeznaczony jest do stosowania w przypadku pionowych konstrukcji betonowych o grubości 150 mm lub większej, oraz poziomych konstrukcji betonowych o grubości nie mniejszej niż 100 mm. Sznur bentonitowy Waterstop RX-103 należy stosować w przypadku konstrukcji betonowych z jednym rzędem stali zbrojeniowej, betonowych krawężników, klombów, fontann i lekkiego betonu strukturalnego.

Inna nazwa taśmy, to sznur bentonitowy, dostępny w cenach hurtowych w Hurtland.

Plik do pobrania: Karta Techniczna WATERSTOP RX

thumbnail of Tasma_bentonitowa_WATERSTOP-RX_karta_techniczna
Taśma bentonitowa WATERSTOP RX