remont po powodzi i zalaniu

Remont ścian po zalaniu. Remont po powodzi lub zalaniu domu i mieszkania

Ocieplenie klimatu wiąże się z coraz częstszym występowaniem ekstremalnych zjawisk powodziowych. W maju tego 2019 w gminie Wojciechów trąba powietrzna dokonała zniszczeń domów na niespotykaną do tej pory skalę.

remont po zalaniu i podtopieniu

Ekstremalne zjawiska powodziowe są przyczyną podtopień i zniszczeń domów i budynków gospodarczych. Często pojawiające się problemy, to m.in.:

 • zalane piwnice
 • podtopione budynki gospodarcze
 • podtopione budynki mieszkalne i administracji publicznej
 • zawilgocone ściany po podtopieniu
 • spękania murów w wyniku podmycia fundamentów
 • odpadające tynki spowodowane zalaniem piwnicy
 • zniszczenie elewacji w wyniku powodzi
 • złuszczenia farby na wilgotnych ścianach
 • wykwity soli pojawiające się podczas osuszania murów

Poniższa ilustracja pokazuje stan zagrożenia intensywnymi opadami deszczu w tym okresie.

Szkody po zalaniach i podtopieniach oraz w wyniku działania ekstremalnego wiatru wykraczają poza ramy typowych remontów, do których jesteśmy przyzwyczajeni w okresie lata. Wszędzie tam, gdzie zwykłe farby czy zaprawy naprawcze nie są wystarczające – pomocne okazują się profesjonalne materiały budowlane, z których korzysta przemysł i budownictwo specjalistyczne.

Z tysięcy materiałów wybraliśmy dosłownie kilka, które pozwolą na szybki powrót do normalności, bez czekania na osuszenie murów – co może trwać nawet kilka miesięcy.

Etapy napraw i rekonstrukcji murów po zalaniach i zniszczeniach powodziowych, np. podczas remontu ściany po zalaniu wodą

 • Tamowanie wycieków i zatrzymywanie wody cieknącej przez ściany

Lokalne zalania i podtopienia są pierwotną przyczyną problemów i powodują szybkie zniszczenie murów, tynków i powłok malarskich. Im szybciej zatrzymamy przecieki, tym lepiej. Skuteczne środki do tamowania przecieków wody wypływającej pod ciśnieniem, to mineralne cementy hydrauliczne np. Maxplug.

 • Naprawy ubytków w tynkach, naprawy spękań i wyszczerbień na mokrych podłożach

Do naprawy podłoży uszkodzonych przez postępującą wilgoć, np. na skutek zalania czy podtopienia, przeznaczone są makroporowate tynki renowacyjne. Optymalnym środkiem tego typu jest osuszający tynk renowacyjny Thermosan. Środek ten może być nakładany na podłoża zawilgocone i uszkodzone przez wilgoć, np. na mury zniszczone poprzez zalanie wodami powodziowymi. Oznacza to, że możemy przystąpić do odbudowy czy remontu bez czekania na osuszenie murów.

 • Malowanie zamokniętych ścian za pomocą mineralnych farb odpornych na wodę

Malowanie zamokniętej ściany wymaga skorzystania z powłok do podłoży mineralnych odpornych na wilgoć i wodę. Przykładem środka do malowania wilgotnych ścian jest cementowa farba do betonu Maxquick. I tutaj podobnie – możemy malować zamoczone ściany, bez czekania na ich osuszenie.

MAXQUICK – odporna na czyszczenie myjką ciśnieniową cementowa farba do betonu