Uszkodzenia murów i tynków od zalania wodą

Uszkodzenia muru i tynków od zalania wodą występują w sytuacjach, gdy okresowo podnosi się poziom wód gruntowych wokół budynków, które nie są posiadają wystarczająco skutecznej izolacji pionowej lub występuje sytuacja skrajna, np. w wyniku powodzi lub podtopienia.

Proces destrukcji murów w wyniku zalania wodą jest bardzo szybki. Typowe objawy, to rozpulchnienie powłok malarskich, osłabienie tynków a w dalszej kolejności – ich spękanie, odwarstwianie się od muru a ostatecznie – odpadanie tynku od ściany.

W pierwszej kolejności – należy jak najszybciej zatamować przecieki oraz usunąć wodę z zalanych pomieszczeń. Woda zalewająca piwnice i niskie części budynku podsiąka i penetruje w górę. Budynek zamaka w podobny sposób, jak bibuła włożona do szklanki z wodą. Im szybciej wypompujemy wodę z piwnicy – tym lepiej – ograniczymy dalsze straty oraz przyspieszymy powrót do normalności po zalaniu.

Na dłuższą metę – zawilgocenie murów, mokre piwnice lub, co gorsze, woda w piwnicy – to poważny problem techniczny, ekonomiczny i zdrowotny. Nie czekając na odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia, można ograniczyć dalsze zniszczenia przystępując do doraźnych napraw i wstępnego remontu po powodzi lub zalaniu wodą.

Remont po powodzi lub zalaniu domu i mieszkania