Wykonanie posadzki przemysłowej UCRETE PCI pod linią produkcyjną

Do wykonania posadzki przemysłowej zastosowano produkty PCI BASF – infolinia HURTLAND 814 608 814

​Film pokazuje wykonanie posadzki Ucrete na bazie produktu BASF PCI DP10. Zabezpieczenie linii produkcyjnej, przygotowanie podłoża, wykonanie posadzki, wypełnienie dylatacji.

Pancerna posadzka przemysłowa UCRETE