Wykonywanie posadzki jastrychowej – poradnik – dobre praktyki – wytyczne

Poradnik odpowiada m.in. na pytania: Jak wykonać posadzkę jastrychową? Jak wykonać lastryko? Jak wykonać posadzkę bezspoinową? Jak wykańczać wierzchnie warstwy posadzki?

Wykonanie posadzki lastrykowej

Masę lastrykową przygotowuje się mieszając cement |z pigmentem na sucho, a następnie przesiewa, aby nie było grudek. Podczas mieszania składników, do betoniarki należy najpierw’ wsypać przemyty grys a dopiero dodać wymieszany na sucho cement z pigmentami zwilżając stopniowo wodą. Stosunek wagowy cementu do grysu powinien wynosić 1:2,5 m2.

Podczas wykonywania posadzki dwuwarstwowej najpierw układa się między listwami kierunkowymi warstwę podkładową z zaprawy cementowej marki M-10. którą zagęszcza się i wyrównuje przez ściąganie łatą. w podkładzie umieszcza się wkładki przeciwskurczowe (płaskownik mosiężny, aluminiowy lub z twardego PVC). Górny brzeg wkładek musi znajdować się w górnej płaszczyźnie powierzchni docelowej posadzki. Pola posadzki większe niż 4 nr wewnątrz budynku lub 2+2,5 nr na zewnątrz, należy zbroić siatką stalową. którą układa i wgniata się w świeżą powierzchnię podkładu. Po wstępnym stwardnieniu warstwy podkładowej, tj. na drugi dzień, pola między wkładkami wypełnia się masą lastrykową, którą zagęszcza się przez ugniatanie lub ubijanie, a następnie wyrównuje i zaciera packą metalową.

Najważniejsze, podczas wykonywania jednowarstwowej nawierzchni lastrykowej jest dobre połączenie warstwy lastrykowej z podkładem lub podłożem. Warstwa lastrykowa powinna być położona niezwłocznie po wstępnym stwardnieniu podkładu, tak jak w przypadku wykonywania posadzki dwuwarstwowej.

Powierzchnia podkładu pod posadzkę lastrykową powinna być chropowata, starannie oczyszczona z kurzu i dokładnie zwilżana wodą przez 2 dni. Bezpośrednio przed układaniem lastryka należy nałożyć na podkład cienką warstwę rzadkiej zaprawy cementowej 1:3, a najlepiej polimerozaprawy z dodatkiem 15+20% dyspersji, np. polioctanu winylu. Bezpośrednio na niej układa się masę lastrykową rozkładając pomiędzy listwami kierunkowymi i umieszczając w niej jednocześnie wkładki przeciwskurczowe. Masę lastrykową zagęszcza się. wyrównuje i zaciera. Prawidłowość wykonywania powierzchni posadzki należy kontrolować przy użyciu łaty i poziomnicy.

Podsadzkę po jej wykonaniu przez pierwsze 8+10 cm należy utrzymywać wstanie wilgotnym. Najlepiej, gdy będzie ona polewana wodą lub nakryta folią polietylenową. Po 5+7 dni należy rozpocząć szlifowanie aż do momentu uzyskania wyraźnie widocznych poszczególnych ziaren, w celu uzyskania lepszej gładkości powierzchni można posadzkę po pierwszym szlifowaniu wyszpachlować rzadkim zaczynem zabarwionego cementu z dodatkiem mączki kamiennej i następnie po około 5 dniach ponownie wyszlifować.

Cały poradnik do pobrania w PDF.