Zaprawa hydrauliczna

Zaprawa hydrauliczna MAXBETON.

ZASTOSOWANIE zaprawy MAXBETON:

  • Uszczelnianie, naprawa ubytków przewodzących wodę pod małym ciśnieniem (sączenie wody).
  • szybkie kotwienie elementów metalowych i plastikowych w betonie, murze lub tynku cementowym.
  • uszczelnianie wokół rur i spustów w zbiornikach wodnych, cysternach itd.
  • układanie i zamocowywanie pokryw lub kratek ściekowych
  • aplikacja na płaszczyzny poziome i pionowe

 

MAXBETON – zaprawa hydrauliczna

Zaprawa hydrauliczna to materiał budowlany, który składa się z mieszanki wiążącej, takiej jak cement, i kruszywa, takiego jak piasek lub żwir. Zaprawy hydrauliczne są używane do łączenia elementów budowlanych, takich jak cegły, bloczki betonowe, kamienie lub płyty, tworząc mocne i trwałe połączenia.

Zaprawy hydrauliczne zawierają wiążące związki chemiczne, które reagują z wodą, tworząc trwałe połączenie między kruszywem. Kiedy zaprawa wyschnie, staje się ona twarda i wytrzymała, zapewniając stabilne połączenie między elementami budowlanymi.

Zaprawy hydrauliczne są stosowane w różnych obszarach budownictwa, takich jak budowa domów, budowa dróg, mostów, chodników, a także w pracach remontowych. Można je stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Istnieją różne rodzaje zapraw hydraulicznych, w zależności od zastosowania i wymagań technicznych. Na przykład, zaprawa murarska jest stosowana do łączenia elementów budowlanych, takich jak cegły i bloczki, a zaprawa posadzkowa do układania podłóg. Inne rodzaje zapraw hydraulicznych, takie jak zaprawa tynkarska i zaprawa do montażu płytek ceramicznych, mają swoje specyficzne zastosowania i właściwości techniczne.