hydroizolacja na mokry beton

Hydroizolacja na mokry beton

Wykonanie hydroizolacji wczesną wiosną lub na jesieni, gdy większość podłoży betonowych jest mokra, wydaje się problematyczne. W istocie tak nie jest. Wśród materiałów izolacyjnych są grupy izolacji, które można stosować w trudnych warunkach atmosferycznych.

Typowa hydroizolacja na mokry beton, to tzw. izolacja szlamowa. Stosowana jest na wszelkiego rodzaju podłoża mineralne, np. na beton czy cegły. Producent izolacji szlamowej Maxseal, rekomenduje nawet wstępne zwilżenie podłoża, zatem izolowanie mokrego betonu, jest jak najbardziej zgodne z zaleceniami producenta i technologią wykonania izolacji.

Kolejnym rozwiązaniem w sytuacji wykonania hydroizolacja na mokry beton jest mata bentonitowa. Izolacja wodna wykonana za pomocą maty Voltex jest izolacją typu ciężkiego i nadaje się do izolowania podziemnych części budynku – np. jako izolacja pozioma lub pionowa części podpiwniczenia. Maty typu Voltex mogą być nakładane praktycznie na dowolne podłoże, pod warunkiem, że jest ono wyrównane i zwarte – tzn. pod układaną matą izolacyjną nie pojawią się pustki powietrzne. Cała powierzchnia maty bentonitowej musi być podparta oraz dociśnięta z drugiej strony. To jest warunek konieczny skuteczności izolacji bentonitowej.

Mata bentonitowa