Zaprawa naprawcza do betonu

Zaprawa naprawcza do betonu to ogólna nazwa materiałów naprawczych stosowanych m.in. do naprawy elementów żelbetowych, jastrychów oraz tynków cementowo wapiennych. Dobór odpowiedniej zaprawy naprawczej ułatwia katalog produktów naprawczych do betonu i innych materiałów mineralnych.

Przykładowa zaprawa naprawcza do betonu to tiksotropowa zaprawa MAXMORTER F.

Typowe zastosowania zaprawy naprawczej MAXMORTER F to szybkie naprawy betonu w konstrukcjach budowlanych, gdzie wymagane jest szybkie oddanie do użytku, naprawy konstrukcji inżynierskich i mostowych, w budownictwie drogowym, naprawy powierzchniowych metodą suchego torkretu, mocowanie i kotwienie elementów stalowych w betonie oraz zaprawa do montażu włazów i wpustów ulicznych.