Złe zawibrowanie betonu. Pustki powietrzne i raki w betonie.

Film pokazuje, czym grozi złe zawibrowanie betonu podczas jego zabudowywania. Raki w betonie naprawiamy za pomocą bezskurczowych zapraw naprawczych.

Raki betonowe to szczeliny lub pęknięcia, które powstają w betonie z powodu jego odkształcenia w wyniku zmian temperatury lub wilgotności, naprężeń mechanicznych lub innych czynników. Rakowate pęknięcia są szczególnie niebezpieczne dla trwałości konstrukcji, ponieważ umożliwiają wnikanie wilgoci i innych substancji do betonu, co może prowadzić do poważnych uszkodzeń.

Aby zreperować raki w betonie, należy przede wszystkim dokładnie ocenić ich przyczynę i charakter. Jeśli przyczyną pęknięć jest zmiana temperatury lub wilgotności, należy najpierw usunąć przyczynę i ocenić, czy pęknięcia są stabilne lub czy się poszerzają. Jeśli przyczyną jest naprężenie mechaniczne, należy ocenić, czy jest to skutek obciążenia stałego czy dynamicznego.

Do naprawy raków betonowych stosuje się specjalne materiały naprawcze, takie jak żywice epoksydowe, zaprawy cementowe lub cementowo-piaskowe, bezskurczowe zaprawy naprawcze, w zależności od charakteru pęknięć. W przypadku mniejszych pęknięć, można stosować specjalne wypełniacze lub wstępnie nasączone taśmy z włókien węglowych lub szklanych.

W przypadku większych uszkodzeń, takich jak znaczne pęknięcia lub ubytki, konieczne może być wzmocnienie konstrukcji za pomocą zbrojenia lub dodatkowych warstw materiałów naprawczych. Naprawa raków betonowych powinna być dokładnie wykonana i dostosowana do indywidualnych potrzeb i warunków danego obiektu.