Jest skutecznie wzmocnić podłoże gruntowe – palowanie, kolumny żwirowe, geomaterace, geosyntetyki?

Współczesna geoinżynieria oferuje wiele rozwiązań technicznych w zakresie wzmacniania podłoży gruntowych. Znalezione SST prezentują trzy różne podejścia do problemu słabych podłoży gruntowych – są to:

  • wzmocnienie podłoży w postaci palowań żwirowych
  • wzmacnianie podłoży poprzez geomateracy wykonanych z geosiatki i geokraty
  • wzmacnianie podłoży gruntowych z wykorzystaniem geowłókniny

Wzmocnienie podłoża gruntowego komunami żwirowymi

 

Wzmocnienie podłoży gruntowych z wykorzystaniem geomateracy

Wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą geowłókniny.